Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności "PRZEDSIĘWZIĘCIE" - ZAKUP PRAC BUDOWLANYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W CELU AUTOMATYZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO WYROBÓW PIEKARNICZYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA MOCY PRODUKCYJNYCH PIEKARNI

Cele:

​Grupy docelowe:

Koszt przedsięwzięcia:

Efekty:


powrót