Finał konkursu "Plakat na 80-lecie Społem Zakopane"

Informujemy, że konkurs na projekt plakatu dla Społem Zakopane został roztrzygnięty.
Serdecznie dziękujemy za piękne prace, za uczestnictwo wszystkim uczniom zakopiańskich szkół.
Wybór nie był łatwy! Ale dokonało się :)


PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursu 80 lat SPOŁEM ZAKOPANE

 

Dnia 25.06. 2019 r. o godzinie 14:00 w budynku siedziby Społem Zakopane Sp.z o.o. przy ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane zebrała się komisja w składzie: Lidia Rosińska – Podleśny- z-ca Dyrektora ds.artystycznych Zakopiańskieo Centrum Kultury, Anna HebdaMiejska Galeria Sztuki, Teresa Gąsienica – Kołodziej – prezes Zarządu Społem Zakopane, Anna Stachura – kierownik działu handlowego, Sylwia Biernacik – dział handlowy, Magdalena Dall – dział kadr.

 

Zadaniem komisji konkursowej było ocenienie nadesłanych prac oraz opracowanie werdyktu końcowego.

Jury brało pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność prac z regulaminem konkursu,

- pomysłowość,

- innowacyjne podejście,

- estetykę, staranność.

Na konkurs nadesłane zostało 89 prac z zakopiańskich szkół. W kategorii ponadpodstawowej wzięło udział 5 prac, w kategorii szkół podstawowych, zgłoszono 84 prace. 2 prace nie spełniły wymogów regulaminowych. Do obrad jury dopuściło 87 prac.

 

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE

Do II tury komisja dopuściła 19 prac.

Do finału przeszło 7 prac. Przyznano 4 nagrody i 3 wyróżnienia.

 

I miejsce - Mateusz Komperda, klasa 7, SP nr 5, nauczyciel Anna Stawarz

II miejsce – Oliwia Maria Sowińska, klasa 5, SP nr 9, nauczyciel Barbara Piszczór

II miejsce – Gloria Wojciechowska, klasa 3, SP nr 1, nauczyciel Maria Pająk

III miejsce – Weronika Klejczyk, klasa 7, SP nr 5, nauczyciel Anna Stawarz

Wyróżnienia:

Anna Bylica, SP 5 , nauczyciel Anna Stawarz

Julia Wysocka, SP 2 , nauczyciel Joanna Strączek – Bojda

Anna Grabowska , SP 2 , nauczyciel Joanna Strączek – Bojda

 

Kategoria: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Przyznano 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

I miejsce – Dominika Desperak, lat 17 , ZSP im. A. Kenara, prof. Agnieszka Rokicka

II miejsce - Jan Wnuk, lat 17 , ZSP im. A. Kenara, prof. Agnieszka Rokicka

III miejsce – Karolina Odor, lat 17 , ZSP im. A. Kenara, prof. Agnieszka Rokicka

Wyróżnienie:

Dominik Sarnecki, lat 17 , ZSP im. A. Kenara, prof. Agnieszka Rokicka

Nagrody zostaną wręczone zgodnie z regulaminem konkursu, we wrześniu 2019 r. w trakcie jednej z imprez z okazji 80-lecia jubileuszu Społem Zakopane.

Zwycięskie i wybrane prace będa prezentowane na jubileuszowej wystawie.

O szczegółach odbioru nagród szkoły zostaną powiadomione na początku roku szkolnego 2019/2020.

Jury i organizatorzy dziękują dzieciom i młodzieży za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie na plakat “80 lat Społem Zakopane”.

Protokół sporządziła Magdalena Dall

/UserFiles/protok%C3%B3%C5%82%20komisji%20konkursowej-3.pdf

 

 


powrót